Vol 5, No 07 (2017)

International Journal of Medical Research and Review

Table of Contents

Research Articles

Navkiran Kaur, Sangeeta Pamnani, Balwinder Kaur
Sreekala C, M Soofiya, Sanjeev Nair, K Anitha Kumari
Rupali S. Pawar, Subodhini A. Abhang
Kalyani Parida, Dvijottam Biswal
Ankit Srivastava, Sunil kumar Gupta, Mohd Faisal, Farrukh Kidwai, Deepak Kumar, Dibya deb Ghosh, Niaz Ahmed Ansari
Yunus Shah, Alok Singh, Prasad Y. Bansod, Murtaza Akhtar
Ashwini Waikar, Anuja Bhalerao, Manjushri Waikar
Rashmi Tomar, Rajendra Singh Paviaya, S. J Ghosh, Ramanesh Murthy, Sagarika Pradhan, Ekta Agrawal
Nimisha Rani, Sharja Phuljhele, Pratima Beck
Kshatrapal Prajapati, Smrutiranjan Nayak, Nikhil Dhande, Abhay Mudey
Smriti Rathore, Rashmi MV, Prashant Kumar Singh
Satyabhuwan Singh Netam, Sanjay Kumar, Jamila Fani, Tripti Nagaria, Vivek Patre, Rajesh Singh, Vishal Jain
Deepti V, Vilas Malkar, Rajesh Modi
Sharja Phuljhele, Santosh Kumar Rathia, Jitendra K Chukkanakal
Narmada Prasad Patel, Roopesh Jain
Mangal Charan Murmu, Leena Das

Case Report

Echey IJEZIE, Fadekemi MEGBELAYIN