Vol 6, No 02 (2018)

International Journal of Medical Research and Review

Table of Contents

Research Articles

Simmi Bhatnagar, Ambry Garg, Amarjit Kaur, Navkiran Kaur, Jaswinder Mohi
Madhusudhan Chinthakindi, Kyyoda Prashanth, Jyothiprakasham Vinod Kumar, Ramalingam Pratap Reddy
Jaswinder Kaur Mohi, Manoj Singh Mittal, Navkiran Kaur, Amarjit Kaur, Deepak Garg
Jaswinder Kaur Mohi, Simmi Bhatnagar, Navkiran Kaur, Neha Bansal
Sapna Raghuwanshi, Rashmi Kumar, Shivkumar Raghuwanshi
Manoj Mathur, Gaurav Kumar Sethi, Jaswinder Kaur Mohi, Navkiran Kaur
Reena Alexander, Saraswathy L, Siby Gopinath
Chetana G S, Kala Yadhav M L
Lohit Kumar Kalita, Mansi Mondol, Pabitra Kamar Gogoi, Umesh Ch. Sarma