Vol 6, No 08 (2018)

International Journal of Medical Research and Review

Table of Contents

Research Articles

Pragati Gupta, Anil Baran Choudhury, Shankar Manohar Pawar, Keerti Gopi
Asha Augusthy, Suchanda Sahu, Ashok Kumar Jeppu, Seema Jawalekar
Dipankar Kundu, Enakshi Ghosh, Suparna Sinha Roy, Satyaki Basu
Shweta Shende, Sushrut Potwar, Kanak Nagle, Rahul Nathani, Amit Karad
Parikshit Sharma, Akhil Shah, Radha Lachhiramani, Ashish Jagati
Bikram Kr Saha, Biswajit Saha, Debasis Sarkar, Srabani Chakrabarti, Sibasish Bhattacharya, Ramtanu Bandyopadhyay
Y.S. Pawar, Manjula M.V., K. Ramalingam, R. S. Ashok
A.G. Rajadhyaksha, Nitin Sarate, Shreepriya Mangalgi
Virendra Singh, Ashok Yadav
Ghanshyam Jangir, Ashok Yadav
Rashmi Naik, Rashmi Thakur, K.K. Sahare, A.M. Lakra, Deepak Singh, C.P. Bhagat
Suresh Kumar V.K., Deepak Vijayan, Shamim Kunhu, Boban Varghese
Mageshraja Kannan, Jefy Ninan, Prasobh Chandrasenan, Subodh Chandra Pande, Harpreet Kaur, Ajay Khatri
Shiv Ram Verma, Ashok Yadav, Ritu Narwal
Lalitha R., Surekha B. Shetty, Anil Kumar R
Manjula M.V,, Y.S. Pawar, Ashok S, Karthikeyan K,
Archana Sonawale, Nilakshi Sabnis, Nirmal Bankar