Vol 7, No 03 (2019)

International Journal of Medical Research and Review

Table of Contents

Research Articles

Nitin Choudhary
Sasthanathan Sasthanathan, G. Prabhu, Dhandapani Dhandapani
Sandeep Kumar, Manisha Roy, Nupur Nelson, Govardhan Govardhan, Khaleel Khaleel, Pallavi R., Ramesh G.
G. Prabhu, S. Selvamuthukumaran, Jayasri S.
Niveditha S, Aravind S., L.K. Sharatchandra Singh
Praveen G.S, Fathahudeen A, Reshmi S. Nair, Anitha Kumari K, Sanjeev Nair, Hisham Moosan, Vishnu R
Rekha Khare, A.K. Khare
I. Vijayapriya, S. Saravanan
Dipankar Kundu, Enakshi Ghosh, Asit Baran Mandal, Satyaki Basu
Saswata Ghosh, Prosenjit Gayen, Animesh Mandal, Ramtanu Bandyopadhyay
Binod Sarmah, Kamal Rajkhowa
Saswata Ghosh, Prosenjit Gayen, Atish Halder, Ramtanu Bandyopadhyay
Sanjay T Patil, Virupaksha K.L., Kavyashree N.G.
Donghua Zheng, Yaping Zhan, Yanxia Yang, Qiang Tai, 5Guixing Xu
Surekha Bhujanga Shetty, Lalitha Ramachandrappa
Haiya J. Sheth, Raju G Chaudhary, Supriya D. Malhotra