Vol 7, No 04 (2019)

International Journal of Medical Research and Review

Table of Contents

Research Articles

Prosenjit Gayen, Saswata Ghosh, Subhrajyoti Naskar
PDF
Prasenjit Kumar Bar, Saikat Mandal, Tarak Banik, Rina Barman, Animesh Mandal
PDF
Manju C., Reena Alexander, Binoo Divakaran
PDF
Surekha Bhujanga Shetty, Lalitha Ramachandrappa
PDF
M. Raja Rao, Deepak Pandharpurkar, Gudikandula Krishna, P. Mallikarjun
PDF
Neetu Bajaj, Dharmendra Kanoriya
PDF
Babita Agarwal, Pratik Jain
PDF
V.V. Khot, J. M. Kulkarni, K.S Yadav
PDF
Surendra Singh Bhati, Akhil Shah, Subhash Chaudhary, Saket Kumar, Anushtha Tomar, Shubhang Jain
PDF
Siddhartha Biswas, Rama Saha, Jaydip Deb, Prothoma Dey
PDF
Yashaswini L.S.
PDF

Case Report

Ajay Sontakke, A. B. Khare, A.K. Srivastava, Marcia Waran, Arun Tyagi
PDF