Vol 4, No 02 (2016)

International Journal of Medical Research and Review

Table of Contents

Editorials

 

Research Articles

Rudresh M G, Vivek KU
Ravindranath Shathruvedula
Narendra N Ganguly, Rituparna Phukan Ray, M Lahka, Aisha Siddiqui
Veena Paul, Christina Mary Priya Paul, Sarah Kuruvilla
Ravi Prakash Gattu nadiminti, K. Chakrapani, G. Swarna Latha, A. Surekha, Sailaja Sailaja, P. Sudhakar
Krishna Talukdar, Debdeep Mitra
Sanjay Avashia, Deepak Bansal, Kunal Ahuja, Vijay Agrawal
Krishna Talukdar, Debdeep Mitra
Amar ParkasH Kataria, Joginder Pal Attri, Nirvair Singh, Millind Thakur
Maulin Mehta, Siddharth Banode, Sandeep Adwal
Kiran Kumar, Fiaz Ahmed Sattar, Pradeep Veluswamy, Swapna Bondade
Smriti Saraf, Mahima Batra, Sheetal Songir, Krishna Kumar Thakur, M.R. Gaikawad
Rajesh Gupta, S Raghuvanshi
Swati Patel, P. L. Dhand
P. Venkataramana Babu, M. Neeraja, K.P. Varalakshmi, V. Sivasankara Naik, T.C.S. Sumankumar, C. Bhavani, P. Shravani, R. Sujeevaswapna
Sapna Raghuwanshi, Shivkumar Raghuwanshi
PDF
Siddharth Jain, Rahul Verma, Sanjeev Gaur, Ashish Gohiya
PDF
Vandana Meena, Unnati Sharma
Pankil Shah, Asutosh P Chauhan
Sanjot. B. Kurane, Subodh. P. Ugane

Case Report

Rajesh Kumar, SR Chakraborthy, A Bandopadhyay, VK Pandit, HK Bandi
Divya Pandya, Anil Kumar Nagarajappa
Sudhir Shyam Kushwaha, Kumar Shantanu, Deepak Kumar, Shailendra Singh, Vineet Sharma