Vol 4, No 10 (2016)

International Journal of Medical Research and Review

Table of Contents

Editorials

 

Research Articles

Jayal H. Shah, Bhavesh M. Thakkar
Surekha. B. Shetty, Lalitha R, Anil Kumar R
Shaesta Samol, Mohsin Hui, Dharitri Parmar, R. Dixit Dean
Thorve Swapnil M, Dhamgaye T. M
Elfride F. Sanjana, Sujatha Mohan, Kandaswamy Ravichandran
Surinder Kumar, Pallavi Sayal, Diksha Budhani, Sumit Kumar
Abhinaya Abhinaya, T.S. Arunprasath, L.N. Padmasani
P. Shravan Kumar, Bhargavi M, Abhilash T, Lakshmi Mythili
Parth R. Goswami, Shweta B. Chaudhary
K. Hima Bindu, G. Venkat Rao
T Jayalekshmi, K P Poulose
Abhishek Raval, Nikhil Jadhav, Jayesh Rawal, Rajiv Garg, Komal Shah, Iva Patel
Ananda Reddy Endreddy, Subahani shaik, Bhagawan Rajana
Anil Kumar Buruganahalli Nagendrappa, Shalini Mallanna, Sanjay Raj G, Prasannakumar D.R
Avinash S Ingle, Brinda Venkatraman, Kiran Bagale, Rajeev Choudhary
Vijayalaksmi G, Jeya Rajiah
Marya Ahsan, Iram Shaifali, Ayaz Khurram Mallick, Hari Om Kumar Singh, Swetabh Verma, Amritanshu Shekhar
Lalitha R, Surekha B Shetty, Anil Kumar R
Manish Kumar Misra, Devendra Nath Tiu, Rina Sharma
Dinesh Verma, Rashmi Sharma, Anita E Chand, Anil Saxena
Vineeta Khare, Priyanka Shukla, Ayesha Ansari, Shadma Yaqoob, Rehana Begum
Ashutosh Mangalgiri, Devendra Mahore
Rahul Sood, Timothy Rajamanickam, Navjot Singh
Nikhil D Jadhav, Kamal H Sharma, Komal H Shah, Ashwati Konat, Dhammdeep Humane, Sachin Patil

Case Report

Anand Vardhan, C Dinesh M Naidu, Mangesh Bankar, Sagar Sharma, Vinay Raghuvanshi
Dinu-Florin Albu, Cristina-Crenguta Albu, Andrei Oncescu, Stefan-Dimitrie Albu
K. Ravikumar, Arthi. M, Rajakumari M
Tapas Chandra Das, Animesh Maiti, Ashish Kumar Basu, Anirban Sinha, Lakshmi Dey, Praveen Devarbhavi, Satyam Chakraborty, Subir Swar, Neeraj Sinha, Kingshuk Bhattacharjee

Review Articles

Jaianand Kannaiyan, Hemlata Chhabra, Palaniyandi M, Suriya Narayanan S, Anubhav Pandey
Deepak Bose