Vol 2, No 02 (2014)

International Journal of Medical Research and Review

Table of Contents

Editorials

 

Research Articles

Pramila Verma, Vijay Verma
Roshan Chanchlani, Mehul Agravat, Vikesh Agarwal, Rekha Agarwal, Sunil Rathore
PDF
Balekuduru Chaitanya, B.A. Ramakrishna, Vissa Shanthi, S. Rajasekhar Reddy
Shyam Govind Rathoriya, S Soni, Umesh Sinha, Roshan Chanchlani
Nadeem Aleem Lil, Nimish Bhanuvadan Patel, Neel Mahendra Bhavsar, Aleem A Adatia, Pankaj R Patel
Shweta Bhatnagar, Anuradha Navneetham
Reema Goswami, Amar Gangwani, Shweta Bhatnagar, Deepti Singh
Jayashree Nadkarni, Deepak Kumar Uikey, Utkarsh Sharma, Rashmi Dwivedi
A Sivaram, Govardhani Y, Varaprasad U S S A
Sheetal Dayal, Achleshwar Dayal
Sudhir Mourya, Ratan Kumar, A Bajpai, D Jhaver, Shivani Mourya

Case Report

Subrata Chakrabarti, Koushik Pan
Jaya Patel, Deepa Masand
Anjali Wadhwa, Shweta Sharma
Suman Tiwari, Roopashree Ramakrishna, G. Padmavathi, M Sangeeta
Arjun Singh, Rashi Sharma, S K Nema
Shweta Anand, Roshan Chanchlani, V. Gupta, Shweta Goyal, A. Tiwari

Review Articles

Seema Shah Goel, Reetika Saini, Sangeeta B. Singh, Onam Aggarwal, Anil Kumar Goel

Short Communication

Umesh Patel, D Sharad Gedam, Narmada Prasad Patel, Bhupendra Kumar Ratre