Vol 3, No 04 (2017)

Pathology Update: Tropical Journal of Pathology and Microbiology

Table of Contents

Research Articles

V. Abarna, N. Sri Sakthipriya, M. Anitha Raj, E. Arthi, Bagyalakshmi R
Shrinivas K Panchal, Sunil Y. Swami, Arvind. G Valand
Lakshmi K, Aishwarya J.R, Sharanya K, Sindhu Cugati, Chitralekha S
Nehal Ahmad, Sabina Khan, M.D. Jaseem Hassan, Sujata Jetley
Aniruddha Behera, Alaka Sahu, Salil Kumar Nayak, Kailash Chandra Agrawal
Jigna Upadhyay, Sameep Garg
Sofiya C, B. Pushpa
Nidhi Rajendra, Prashanth Madapura V

Case Report

Sujata S. Giriyan, Purushotham Reddy, Deepti Dixit
Jadhav Dnyaneshwar S, Pawar Prajakta S, Rasika U Gadkari, Giri Apoorv
Nouha Mahmood Alwani, Nazima Haider, Sohaila Fatima, Balkur Krishnamoorthi Adiga