Vol 4, No 03 (2018)

Pathology Update: Tropical Journal of Pathology and Microbiology

Table of Contents

Research Articles

Shubha. H V, Nirmala. C
Alpesh M. Maru, Dharmishtha N Kapadiya, Hardik Makavana, Nayna R. Lakum
Pawan Singh, Rahul N. Satarkar, Shivani Kalhan, Sonia Hasija, Bhawna Bhawna, Ashok Sangwaiya, Suraj Chawla
Renu I. Sharma, Chetankumar M. Dharaiya
Junu Rajan, Apuca Susan Mathew, B Jayalekhmi
Anand Kanasagara, Ankur Sarvaiya, Dhaval Sakariya
PDF
Mamatha SV, Chaithra H, Susmitha NS, Rajatha Anand
PDF
Shwetha Ramu, Supriya Sandeepa, Ruchi Sinha, Narayana Murthy
PDF
Priyadarshini MM, Manjunatha Y.A, Shaista Choudhary, Suba G
PDF
Sameep Garg, Mitsu Vaishnav
PDF