Vol 4, No 03 (2018)

Pathology Update: Tropical Journal of Pathology and Microbiology

Table of Contents

Research Articles

Shubha. H V, Nirmala. C
Alpesh M. Maru, Dharmishtha N Kapadiya, Hardik Makavana, Nayna R. Lakum
Pawan Singh, Rahul N. Satarkar, Shivani Kalhan, Sonia Hasija, Bhawna Bhawna, Ashok Sangwaiya, Suraj Chawla
Renu I. Sharma, Chetankumar M. Dharaiya
Junu Rajan, Apuca Susan Mathew, B Jayalekhmi
Anand Kanasagara, Ankur Sarvaiya, Dhaval Sakariya
Mamatha SV, Chaithra H, Susmitha NS, Rajatha Anand
Shwetha Ramu, Supriya Sandeepa, Ruchi Sinha, Narayana Murthy
Priyadarshini MM, Manjunatha Y.A, Shaista Choudhary, Suba G
Sameep Garg, Mitsu Vaishnav