Vol 3, No 02 (2017)

Tropical Journal of Pathology and Microbiology

Table of Contents

Research Articles

Sudeep Kumar M, Veena Krishnamurthy, E.R Nagaraj
Karumbaiah K.P, S. Shivakumar
C.P. Luck, Jamunarani Srirangaramasamy, Madasamy Balamurugan, Balaji Arumugam, Aruna Padmavathy, Revathy r
Rajesh J.G, Senthamarai S, Sivasankari S, Anitha C, Somasunder V, Kumuthavathi M.S, Akila K
Divyesh Goswami, Abhishek Raval, Manan Jadav
Mahanthesh S, Manasa S
K. Pragathi, R. Lakshmi Kumari, Durga Rani, Srinivas K
Poornima Vijayan, Anupama Ponniah
Sujata S Giriyan, Richa Bajpai, Akanksha Agrawal, Niraj Kumar Nirala
Divyesh Goswami, Manan Jadav, Abhishek Raval
Ganesh Perumal P, Jnaneshwara KB, Asha B, Akshay R
Gayatri Ravikumar, Pritilata Rout
Hemalata Lokanatha, Supriya Siddavatam, Pradeep Rudramurthy, Mahantesh Sangappa, Asha D Benakappa
Jyoti Gupta, Harshada Shah
Kala Yadhav M L, Chetana G S
Vanishri Ashok, Ashok Kumar, R.S.A. Kiran Singh
Mahantesh. S, Manasa. S, Niranjan. H.S
Pooja Jaiswal, Siddhartha Shanker Sinha, Yogesh Kumar Yadav, Nausheen Sanaullah Khan, Mayank Kumar Singh
Sumanta A, Sudhindra. K. S, Nagarathnamma T, Shubha D.S

Case Report

Rekha M. Haravi, Bhumika J. Bhandari, Shreekant K. Kittur, Sabu N. Satihal
Meena N. Jadhav, Geethamala Kempula, Rekha M. Haravi, Shreekant K. Kittur
Bhumika J Bhandari, Meena N Jadhav, Rashmi K Patil, Shreekant K Kittur
Sabah Nayef Nemri, Sohaila Fatima, Nazima Haider
Ira Mondal, Arnab Chaudhuri, Sristidhar Mangal, Dipanwita Nag
Sagar Shah, Rajiv Rao, Prakash M. Roplekar